Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016

Θεματική επαναδιοργάνωση της ύλης σε κύκλους μαθημάτων

Θεματική επαναδιοργάνωση της ύλης σε κύκλους μαθημάτων


 Δεν έχουν τελειωμό οι αλλαγές στα Δημοτικά. Ετοιμάζονται νέες


Ως εκ τούτου, η μείωση των Θρησκευτικών κατά μία (1) ώρα στις τάξεις Ε΄και ΣΤ΄ γίνεται αποδεκτή ως μεταβατική επιλογή, καθώς το Ωρολόγιο πρόγραμμα θα επανεκτιμηθεί και θα αναμορφωθεί πληρέστερα μετά την ολοκλήρωση του Εθνικού Διαλόγου και στο πλαίσιο πρότασης του ΥΠΠΕΘ για τη θεματική επαναδιοργάνωση της ύλης σε κύκλους μαθημάτων, η επεξεργασία της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη.

 Τα παραπάνω αναφέρει ο υπουργός Παιδείας σε γραπτή του απάντηση στη Βουλή ενώ σημειώνει ότι οι περιορισμένες μεταβολές όσον αφορά τις ώρες διδασκαλίας σε ορισμένα γνωστικά αντικείμενα στο νέο Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο σε σχέση με τις αντίστοιχες διδακτικές ώρες στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο με ΕΑΕΠ (π.χ. μείωση των ωρών διδασκαλίας κατά μία (1) ώρα της 1ης ξένης γλώσσας σε όλες τις τάξεις) αντισταθμίζονται από την εισαγωγή της διδασκαλίας των νέων γνωστικών αντικειμένων (π.χ. εισαγωγή της διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας από την Α΄ και Β΄ τάξη, της Θεατρικής Αγωγής στις Α΄- Δ΄ τάξεις, των ΤΠΕ σε όλες τις τάξεις) ή την αύξηση των ωρών διδασκαλίας σε άλλα γνωστικά αντικείμενα (π.χ. αύξηση των ωρών διδασκαλίας κατά μία (1) ώρα των μαθηματικών στις τάξεις Α-Β΄, της Φυσικής Αγωγής στις τάξεις Α΄- Δ΄ κ.λπ.) για όλα τα σχολεία της χώρας (από 4/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία) –εκπαιδευτικά αγαθά  που έως σήμερα ήταν διαθέσιμα μόνον στο 1/3 των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ. 

Παράλληλα, ο Νίκος Φίλης κάνει γνωστό ότι τα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια δημοτικά σχολεία θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τα ισχύοντα ωρολόγια προγράμματα. 
Επίσης, αναφορικά με τη λειτουργία του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος στον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, η έναρξή του ορίζεται στη 13:15 μ.μ. και η λήξη του στις 16:00 μ.μ. Εξασφαλίζεται και γενικεύεται η ώρα μελέτης για όλους τους μαθητές με εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ 70, ώστε οι μαθητές να απαλλάσσονται, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, από το φόρτο προετοιμασίας των μαθημάτων και των εργασιών της επόμενης ημέρας. Στην τρίτη ώρα του ολοήμερου προγράμματος προσφέρεται ένα σύνολο από επιλογές διδακτικών αντικειμένων (ΤΠΕ, Αγγλικά, Αθλητισμός, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Μουσική, Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων) που δίνουν την ευκαιρία στην πολύπλευρη ανάπτυξη των ψυχοκινητικών και γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών 
 xenesglosses.eu

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου