Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

Ο υπουργός Παιδείας για τους διορισμούς των εκπαιδευτικών

                                             

Στο πλαίσιο προετοιμασίας έναρξης του σχολικού έτους 2016-17 και της διασφάλισης της λειτουργίας των σχολικών μονάδων, το ΥΠ.ΠΕ.Θ.  καταγράφει το σύνολο των μαθητών, οι εγγραφές των οποίων έληξαν στις 21/6/2016 σύμφωνα με την αριθ. Φ.6/1063/82763/Δ1/23-5-2016 εγκύκλιο. Στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών μεταθέσεων και αποσπάσεων των εκπαιδευτικών, ακολουθεί η καταγραφή των διδακτικών  αναγκών, προκειμένου να εξασφαλισθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό για την ομαλή έναρξη του σχολικού έτους, λαμβάνοντας υπόψη και την δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.
Τα παραπάνω αναφέρει μεταξύ των άλλων ο υπουργός Παιδείας σε γραπτή του απάντηση ενώ για τους διορισμούς κάνει γνωστό ότι για το σχολικό έτος 2016-2017 έγινε κατανομή 456 συνολικά εκπαιδευτικών στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. για διορισμό στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1411 /τ. Β΄/ 19-5-2016 του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί είναι οι εναπομείναντες διοριστέοι του τελευταίου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ (έτους 2008).
Τέλος, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 553/16-12-2015 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. συγκροτήθηκε επιτροπή για τη μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τους μόνιμους διορισμούς, τις μεταθέσεις και τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και συναφών θεμάτων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου