Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016

Αιτήσεις αναπληρωτών: Νέα οδηγία του ΟΠΣΥΔ για τον φάκελο (UPD)
Συνεχίζονται οι αιτήσεις των αναπληρωτών για πρόσληψη. Σήμερα το ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣΥΔ εξέδωσε τις παρακάτω νέες οδηγίες: 
Οι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπ/κοι οφείλουν να ελέγξουν προσεκτικά τον ηλεκτρονικό φάκελό τους στο ΟΠΣΥΔ και να συμπληρώσουν όλα τα υποχρεωτικά πεδία αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση, καθίσταται σαφές ότι δεν είναι μηχανογραφικά εφικτή η καταχώριση οποιασδήποτε (μεμονωμένης) αλλαγής των πεδίων του ηλεκτρονικού φακέλου (π.χ. η καταχώριση της Δ/νσης Εκπ/σης χειρισμού φακέλου).
Ενδεικτικά επισημαίνεται ότι:
στην περίπτωση τριτεκνίας/πολυτεκνίας χρειάζεται να συμπληρωθούν τα πεδία: «Δημοτική Ενότητα (Οικογενειακής Μερίδας)» και «Αριθμός Δημοτολογίου» [Τα εν λόγω πεδία είναι σημειωμένα με κόκκινο αστερίσκο] και 
στην περίπτωση της αναπηρίας (ιδίου ή τέκνου) χρειάζεται να συμπληρωθούν είτε τα πεδία που αφορούν στα σχετικά δικαιολογητικά ΚΕΠΑ («Αριθμός Μητρώου ΚΕΠΑ» & «Αριθμός Επιτροπής») είτε το πεδίο «Περιγραφή Άλλων Δικαιολογητικών» που αφορά στην καταγραφή των λοιπών υγειονομικών επιτροπών που γίνονται δεκτά αποκλειστικά και μόνο για τις διαδικασίες προσλήψεων σε δομές Ειδικής Αγωγής. [Σημειώνεται ότι τα εν λόγω πεδία δεν είναι σημειωμένα με κόκκινο αστερίσκο, αλλά αποτελούν υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση].
Επισημαίνεται ότι δεν θα εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες κανένα αίτημα αλλαγής στοιχείων από υποψηφίους (είτε νέους είτε παλιούς που δεν έχουν υποβάλει Αίτηση-Δήλωση αναπληρωτή εκπ/κού από το σχολικό έτος 2012-2013 και μετά) των οποίων τα στοιχεία στο ΟΠΣΥΔ δεν έχουν επικαιροποιηθεί/επικυρωθεί.
Οι υποψήφιοι αυτοί οφείλουν -μετά την εγγραφή τους στο ΟΠΣΥΔ- να παρουσιαστούν ΑΜΕΣΑ σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Εκπ/σης (την οποία ορίζουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΥΔ) προσκομίζοντας, πέραν της ταυτότητάς τους (για ταυτοπροσωπία), το πτυχίο και οποιοδήποτε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, προκειμένου να συμπληρωθούν ή/και επικυρωθούν όλα τα στοιχεία/πεδία του ηλεκτρονικού τους φακέλου.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου