Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2016

Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νηπιαγωγείαΤον καθορισμό του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία, κατά ανάλογο τρόπο με αυτό των δασκάλων, βάσει της οργανικότητας των νηπιαγωγείων, προβλέπει υπουργική απόφαση,  ως ακολούθως:
1. Διευθυντές/ντριες 4/θέσιων και 5/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 20.
2. Διευθυντές/ντριες 6/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 12.
3. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια νηπιαγωγεία, ανεξάρτητα από το βαθµό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες 25.
4. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 4/θέσια και άνω νηπιαγωγεία:
I) ώρες  24, αν έχουν μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας,
II) ώρες  23, αν έχουν από 10 μέχρι 15 χρόνια υπηρεσίας,
ΙΙΙ) ώρες  22, αν έχουν από 15 μέχρι 20 χρόνια υπηρεσίας και
ΙV) ώρες  21, αν έχουν πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας.
5. Στους εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν τον οριζόμενο στην προηγούμενη  περίπτωση χρόνο υπηρεσίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου ανατίθεται μειωμένο ωράριο  διδασκαλίας από την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους και στους λοιπούς από την 1η  Σεπτεμβρίου του επόμενου διδακτικού έτους.
Η ισχύς της  απόφασης αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου του 2016.0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου