Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Αναδιατύπωση: Εκλογές αιρετών 2016

ΘΕΜΑ:  «Υποβολή υποψηφιοτήτων για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε και στο Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.»
       Προκειμένου να διευκολυνθεί η υπηρεσία μας για να ολοκληρώσει τον έλεγχο των υποψηφιοτήτων, την ανακήρυξη των υποψηφίων, την τύπωση και αποστολή των ψηφοδελτίων εντός των προβλεπομένων προθεσμιών, παρακαλούμε στις καταστάσεις των υποψηφίων:
α) να χρησιμοποιηθούν πεζά γράμματα ώστε να προκύπτει ο τονισμός των ονομάτων.
β) να περιληφθεί ο αριθμός μητρώου του εκπαιδευτικού καθώς και το πατρώνυμό του και
γ) να υποβληθούν υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή σε αρχείο excel, ( e-mail: dppe@minedu.gov.gr, stelexi@minedu.gov.gr ), όπου στην πρώτη στήλη θα υπάρχουν ενιαία το επίθετο, όνομα, πατρώνυμο του υποψηφίου με την εξής μορφή (π.χ. Γεωργίου Γεώργιος του Δημητρίου) και στη δεύτερη στήλη θα υπάρχει ο αριθμός μητρώου του εκπαιδευτικού. 


                                                          Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ


                                                         ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
Αρ. Πρωτ. 811

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ


Αθήνα  21/9/2016
Προς
Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.
       

Θέμα: Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων
(ΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΠΕ – ΚΥΣΠΕ)
Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016
(ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ)

Συνάδελφοι


            Σύμφωνα με το Π.Δ. 1/2003, άρθρο 19 οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών, στα Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΠΕ - ΑΠΥΣΠΕ - ΚΥΣΠΕ) διεξάγονται την πρώτη εργάσιμη Τετάρτη του μηνός Νοεμβρίου, κάθε δεύτερου έτους.
            Φέτος οι εκλογές θα γίνουν την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ορίζεται η 26η Σεπτεμβρίου 2016.
            Ύστερα από τα παραπάνω σας ενημερώνουμε για τα εξής:
1.                    Οι υποψηφιότητες για τα ΑΠΥΣΠΕ και το  ΚΥΣΠΕ πρέπει να υποβληθούν στη Δ.Ο.Ε. μέχρι τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016, ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ώρα 10:00 π.μ., προκειμένου να διαβιβαστούν στη συνέχεια την ίδια ημέρα στους περιφερειακούς Δ/ντές και στο Γ. Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας.
ΠΡΟΣΟΧΗ:  μετά τις 10:00 π.μ. καμία υποψηφιότητα δε θα γίνει δεκτή από τη Δ.Ο.Ε.

2. Οι υποψηφιότητες για τα ΠΥΣΠΕ πρέπει να υποβληθούν στους τοπικούς συλλόγους έπειτα από συνεννόηση με τα τοπικά Δ.Σ.
3. Σας στέλνουμε υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία που πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρωθούν.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι αιτήσεις για ΑΠΥΣΠΕ – ΚΥΣΠΕ κατατίθενται στη Δ.Ο.Ε. από τους εκπροσώπους των παρατάξεων κεντρικά με κατάσταση και σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ.  Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι για ΑΠΥΣΠΕ  - ΚΥΣΠΕ πρέπει να καταθέσουν αυτοπροσώπως την αίτησή τους στη Δ.Ο.Ε. μέχρι 26/9/2016, ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ώρα 10:00 π.μ.0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου