Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

Νέο εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού


Η  ιστοσελίδα των Φυσικών Επιστημών για το Δημοτικό Σχολείο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου πρόσφατα ανανεώθηκε  και εμπλουτίστηκε με  νέο υλικό για την διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού. Η τελευταία αναθεωρησή του έγινε τον Σεπτέβριο του 2016. 


Το πρόγραμμα Σπουδών των Φυσικών Επιστημών της Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Κύπρο εστιάζει τη φιλοσοφία, τη δομή και το περιεχόμενό του σε δύο βασικούς άξονες:

Α. Την απόκτηση γνώσεων και οικοδόμηση εννοιών, που συνδέονται με τον κόσμο της καθημερινής εμπειρίας και θα βοηθήσουν τα παιδιά να διαμορφώσουν τις ερμηνείες των φαινομένων που παρατηρούν γύρω τους. 

Β. Την καλλιέργεια δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης ικανοτήτων, οι οποίες είναι χρήσιμες για την καθημερινή ζωή και τη «δια βίου» μάθηση. 

Αυτές οι προτεραιότητες εξυπηρετούνται από το εκπαιδευτικό και το υπόλοιπο υλικό που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα. Το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο αποτελείται από διδακτικές προτάσεις με συνοδευτικά βοηθήματα (σχέδια μαθήματος, φύλλα εργασίας, φύλλα αξιολόγησης, παρουσιάσεις, ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές κ.λπ.) έχει ταξινομηθεί κατά τάξη, σύμφωνα με τις ενότητες και υποενότητες του Νέου Προγράμματος Σπουδών.

Επιπρόσθετα, την προσπάθεια του εκπαιδευτικού υποστηρίζει και ενισχύει το επιμορφωτικό και ενημερωτικό υλικό (άρθρα, παρουσιάσεις, εισηγήσεις, ανακοινώσεις), το οποίο θα εμπλουτίζεται σταδιακά.
Μεταβείτε στην ιστοσελίδα  των Φυσικών Επιστημών για το Δημοτικό Σχολείο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου πατώντας εδώ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου