Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Υπομνήματα για όλους τους υποψήφιους Διευθυντές ( νυν Διευθυντές και εκπαιδευτικούς)

Ένα σημείο που δεν έχει ξεκαθαριστεί με τις   δηλώσεις που έχουν γίνει ως τώρα για το νέο  θεσμικό πλαίσιο επιλογής Διευθυντών, και  σε σχέση με το υπόμνημα του Σ.Δ, είναι αν αυτό θα αφορά μόνο τους νυν Διευθυντές που  θα είναι και πάλι υποψήφιοι ή και τους εκπαιδευτικούς που θα θέσουν για πρώτη φορά υποψηφιότητα. Βέβαια μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που έχουν θητεύσει στη θέση του Διευθυντή στο παρελθόν και θα προτιμήσουν, μετά από μία  χρονική παύση  επιστροφής  στην τάξη, να ξαναθέσουν υποψηφιότητα.


Αν μπούμε  λοιπόν στην λογική των υπομνημάτων  θα είναι  λογικό αυτά να μην αφορούν  μόνο τους  νυν διευθυντές αλλά και τους :

  • ·         υποψήφιους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν υπηρετήσει  αυτή τη θέση ως τώρα
  • ·         υποψήφιους εκπαιδευτικούς που  έχουν υπηρετήσει  αυτή τη θέση στο παρελθόν


Και αυτό γιατί οι υποψήφιοι Διευθυντές ,άσχετα αν έχουν θητεύσει ή όχι, θα πρέπει να κριθούν  σύμφωνα με μια κοινή βάση κριτηρίων ως προς την διαδικασία.  Αυτή η κοινή βάση  θα είναι το θεσμικό πλαίσιο που θα  αναμένεται να αντιμετωπίζει τους υποψηφίους ισότιμα. 

Μέρος του θεσμικού πλαισίου θα είναι και το υπόμνημα  του Σ.Δ το οποίο όπως διαβάζουμε σε σχετικές δημοσιεύσεις θα είναι ένα ερωτηματολόγιο που τη σύνταξή του θα την επιμεληθεί το ΙΕΠ και  το οποίο θα πρέπει να απευθύνεται σε όλες της κατηγορίες των υποψήφιων Διευθυντών. Πόσο εύκολο θα είναι να γίνει κάτι τέτοio;  Δηλαδή  ένα κοινό ερωτηματολόγιο για  υποψήφιους που είχαν διαφορετικές θέσεις και άλλες  εργασιακές απαιτήσεις και απόδοση.

Κάποιος  μπορεί  να πει ότι τα ερωτηματολόγια  θα είναι προσαρμοσμένα στην κάθε κατηγορία υποψήφιων. Αν όμως γίνει κάτι τέτοιο τα συμβούλια επιλογής θα διαβάζουν διαφορετικά πράγματα ανάλογα με το ερωτηματολόγιο δηλαδή ανάλογα με τον υποψήφιο. Με λίγα λόγια θα καταστρατηγηθεί η κοινή βάση κριτηρίων για όλους τους υποψήφιους.


Από τα παραπάνω   φαίνεται ότι η λογική των υπομνημάτων δε θα είναι  μια εύκολη και ισότιμη υπόθεση, και ίσως θα περιπλέξει  τα πράγματα περισσότερο από την προηγούμενη   διαδικασία επιλογής Διευθυντών.  
Δε θα είναι και εύκολη υπόθεση επίσης για τους Σ.Δ, με πολλούς υποψήφιους, που   θα  μπουν στη διαδικασία να φτιάχνουν υπομνήματα που μάλιστα δε θα μοριοδοτούνται.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου