Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2016

6 πρακτικές για την ενεργοποίηση των μαθητών

6 πρακτικές για την ενεργοποίηση των μαθητών

        6 πρακτικές για την ενεργοποίηση των μαθητών 
   Η μάθηση απαιτεί την ενεργό και εποικοδομητική συμμετοχή του μαθητή.
 Η πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς είναι να δημιουργήσουν ενδιαφέροντα και απαιτητικά  περιβάλλοντα μάθησης στα οποία ενθαρρύνεται η ενεργή συμμετοχή των μαθητών.

Παραθέτουμε κάποιες από τις προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο:

  1.   Αποφύγετε τις καταστάσεις όπου οι μαθητές παραμένουν παθητικοί ακροατές για  πολλή   ώρα.
  2. Εμπλουτίστε την παράδοση με πρακτικές δραστηριότητες, όπως πειράματα, παρατηρήσεις, συνθετικές εργασίες, κλπ.
  1. Ενθαρρύνετε τη συμμετοχή σε συζητήσεις μέσα στην τάξη και σε άλλες  συνεργατικές δραστηριότητες.
  1. Οργανώστε εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία και τεχνολογικά πάρκα.
  1. Αφήστε τους μαθητές να αναλάβουν κάποιον έλεγχο της δικής τους μάθησης. Αυτό σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός σε ορισμένες στιγμές πρέπει να αφήσει τον μαθητή να αποφασίσει για το τι πρέπει να μάθει και πως να το μάθει.
  2. Βοηθήστε τους μαθητές να δημιουργήσουν μαθησιακούς στόχους που είναι συναφείς με τα ενδιαφέροντά τους και τα σχέδιά τους για το μέλλον.

Βοσνιάδου Στέλλα
Πώς μαθαίνουν οι μαθητές
0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου