Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2016

Οδηγία για τη διακοπή μαθημάτων λόγω χιονοπτώσεων


A. Μετά την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» (Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α ́/2010), η διακοπή μαθημάτων λόγω χιονοπτώσεων και παγετού αποτελεί αρμοδιότητα του Δήμου εντός των διοικητικών του ορίων (αρθ. 94 του Ν.3852/2010). Ομοίως η διακοπή μαθημάτων λόγω χιονοπτώσεων και παγετού αποτελεί αρμοδιότητα της Περιφέρειας εντός των διοικητικών της ορίων (αρθ. 186 του Ν.3852/2010).
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δράση διακοπής μαθημάτων σε σχολικές μονάδες λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, που εμπίπτει στις αρμοδιότητες των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας, αν και δεν συνδέεται άμεσα με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί στο παρόν δεδομένου ότι αποβλέπει στην προστασία των μαθητών από κινδύνους χιονοπτώσεων και παγετού.
B. Στο πλαίσιο αυτό και σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή του ανωτέρω μέτρου της διακοπής μαθημάτων σε σχολικές μονάδες λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, θεωρείται σκόπιμη η εκ των προτέρων συνεργασία των αρμοδίων Δημάρχων με τον οικείο Περιφερειάρχη και τη οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη λήψη της απόφασης διακοπής μαθημάτων.
Την παραπάνω οδηγία δίνει το υπουργείο Εσωτερικών.
Πηγή  ESSOS

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου