Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2016

Ο υπ. Παιδείας για διορισμούς πολυτέκνων εκπαιδευτικών και εναπομεινάντων διοριστέων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008


Πρόθεση της Διοίκησης είναι η συμμόρφωσή της με την πάγια υποχρέωση για απορρόφηση στη δημόσια εκπαίδευση των εναπομεινάντων διοριστέων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008, οι οποίοι έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμα διορισμού τους και πρέπει να απορροφηθούν στο σύνολό τους κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, η οποία έχει παραταθεί μέχρι και το τρέχον σχολ. Έτος 2015-2016 και κατόπιν να εξεταστεί η δυνατότητα διορισμού εκπαιδευτικών ειδικών κατηγοριών, κατά τα ανωτέρω.

Αυτό τονίζεται σε γραπτή απάντηση του υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη, η οποία διαβιβάστηκε στη Βουλή, ύστερα από ερώτηση του  Βουλευτή Γ. Καρασμάνη, με αφορμή  Επιστολή / Διαμαρτυρία του Συλλόγου Πολυτέκνων Γιαννιτσών / Περιχώρων /Ο Άγιος Στυλιανός/ σχετικά με την κατάργηση δημογραφικών κινήτρων υπέρ των πολυτέκνων .
  Ο υπουργός Παιδείας στην απάντησή του υπογραμμίζει πως
Α. Σις διατάξεις του  νόμου  3848/2010  προβλέπεται ότι μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, η Διοίκηση έχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης διορισμών, πέραν των προαναφερόμενων ποσοστών 60%-40% και εκπαιδευτικών ειδικών κατηγοριών, που διορίζονται κατά κλάδο και ειδικότητα, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας με βάση τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες. Μεταξύ αυτών των ειδικών κατηγοριών περιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί-γονείς περισσοτέρων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν και που έχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού.
Β. Με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο διορισμού πολυτέκνων εκπαιδευτικών βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138/22-7-2004 τ.Α) με το οποίο πραγματοποιούνταν οι διορισμοί εκπαιδευτικών μέχρι και το σχολικό έτος 2009-2010, η ένταξη στους οικείους πίνακες σε καμία περίπτωση δεν σήμαινε και αυτόματη θεμελίωση δικαιώματος διορισμού, καθώς ήταν απαραίτητη η σύσταση των αναγκαίων θέσεων διορισμού κατά κλάδο και ειδικότητα με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Πηγή ESSOS

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου